کاسپین کاسپین .

کاسپین

مشاهده کارت های شبکه لینوکس

چگونه می‌توانیم نام تمام کارت های شبکه موجود را تحت سیستم عامل لینوکس را مشاهده کنیم؟ این مهم از موارد لازم پس از نصب سیستم لینوکس جهت پیکربندی شبکه است اما این کار می‌توان در زمان نصب لینوکس نیز انجام داد. برای تنظیم کارت های شبکه ابتدا باید بدانید که چند رابط در سیستم شما وجود دارند. پس بدون اتلاف وقت به نحوه مشاهده کارت های شبکه لینوکس می پردازیم.

روش مشاهده کارت های شبکه لینوکس
برای مشاهده تمام رابط‌های شبکه تحت سیستم عامل لینوکس می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

·        دستور ip: برای نمایش یا دستکاری مسیریابی، دستگاه‌ها، مسیریابی خط مشی‌ها و تونل‌ها استفاده می‌شود.

·        دستور netstat: برای نمایش اتصالات شبکه، جداول مسیریابی، آمار رابط، اتصالات «Masquerade» و عضویت‌های چندپخشی استفاده می‌شود.

·        دستور ifconfig: برای نمایش یا پیکربندی یک رابط شبکه استفاده می‌شود.

فهرست کارت های شبکه با استفاده از دستور ip در لینوکس
دستور ip زیر را وارد کنید:

 $ ip link show

چیزی که قابل مشاهده است:

$ 1: lo:  mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN

    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

2: eth0:  mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000

    link/ether b8:ac:6f:65:31:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

3: wlan0:  mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000

    link/ether 00:21:6a:ca:9b:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

4: vboxnet0:  mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000

    link/ether 0a:00:27:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

5: pan0:  mtu 1500 qdisc noop state DOWN

    link/ether c2:10:fa:55:8e:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

6: vmnet1:  mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000

    link/ether 00:50:56:c0:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

7: vmnet8:  mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000

    link/ether 00:50:56:c0:00:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

11: ppp0:  mtu 1496 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 3

    link/ppp

 

·        Lo: رابط Loopback

·        eth0: اولین رابط شبکه اترنت من در لینوکس

·        wlan0: رابط شبکه وایرلس در لینوکس

·        ppp0: رابط شبکه پروتکل نقطه به نقطه که می‌تواند توسط مودم برای شماره گیری، اتصال PPTP این نام مجاز نمی باشد یا مودم USB بی سیم 3G استفاده شود.

·        vboxnet0، vmnet1، vmnet8: رابط ماشین مجازی که در حالت پل (بریج) یا NAT در لینوکس کار می‌کند.

لینوکس رابط‌های شبکه موجود را با استفاده از nmcli نشان می‌دهد
می‌توان کارت های موجود و وضعیت آنها را در لینوکس لیست کرد:

$nmcli device status

OR

$nmcli connection show

مشاهده کارت های شبکه لینوکس با استفاده از دستور netstat
دستور زیر را تایپ کنید:

$  netstat -i

 

خروجی‌های نمونه:

Iface
MTU Met  
RX-OK

RX-ERR
RX-DRP
RX-OVR
TX-OK

TX-ERR
TX-DRP
TX-OVR
Flg
eth0
1500 0 
2697347
0
00
2630262
0
0
0 BMRU
lo
16436 0     
2840
0
00
2840
0
0
0 LRU
ppp0
1496 0   
102800
0
00
63437
0
0
0 MOPRU
vmnet1
1500 0        
0
0
00
49
0
0
0 BMRU
vmnet8
1500 0        
0
0
00
49
0
0
0 BMRU
مشاهده کارت های شبکه لینوکس با استفاده از دستور ifconfig
دستور ifconfig زیر را تایپ کنید:

/ $sbin/ifconfig -a

خروجی‌های نمونه:

eth0

Link encap:Ethernet  HWaddr b8:ac:6f:65:31:e5 

inet addr:192.168.2.100  Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::baac:6fff:fe65:31e5/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:2697529 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2630541 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:2159382827 (2.0 GiB)  TX bytes:1389552776 (1.2 GiB)

Interrupt:17

 

lo

Link encap:Local Loopback 

inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

RX packets:2849 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2849 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:2778290 (2.6 MiB)  TX bytes:2778290 (2.6 MiB)

 

ppp0

Link encap:Point-to-Point Protocol 

inet addr:10.1.3.105  P-t-P:10.0.31.18  Mask:255.255.255.255

UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1496  Metric:1

RX packets:102800 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:63437 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:3

RX bytes:148532544 (141.6 MiB)  TX bytes:4425518 (4.2 MiB)

 

vmnet1 

Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:c0:00:01 

inet addr:192.168.47.1  Bcast:192.168.47.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

 

vmnet8

Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:c0:00:08 

inet addr:172.16.232.1  Bcast:172.16.232.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

از طریق سه روش بالا می‌توان کارت های شبک در لینوکس را مشاهده کرد. هر راه بالا کاربردی‌ترین راه‌های پیشرو هستند.


برچسب: ،
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۴۸:۰۲ توسط:کاسپین موضوع: نظرات (0)